Firma Leica Geosystems AG ("Leica Geosystems", "my" lub "nas") szanuje Twoją prywatność. Firma Leica Geosystems zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą lub bezprawnym dostępem. Krąg osób, które mają dostęp do danych osobowych, jest ograniczony. Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie osoby związane z firmą Leica Geosystems, które muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z celami określonymi poniżej.
Jeśli firma Leica Geosystems poprosiła Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy.geo@hexagon.com.